StampIT

За всички клиенти, притежаващи ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС StampIT,"ИО" АД клон Варна предоставя две нови услуги:
- Отдалечено инсталиране на електронен подпис - 12лв.
- Отдалечена помощ за работа с електронен подпис - 12лв.
Посочените цени са ДДС.
Заплащането на услугите става по банков път, по сметката на "ИО" АД клон Варна: Банкова с-ка: BG57CECB979010C8876200 CECBBGSF, ЦКБ АД КЛОН ВАРНА

Описание Сума
Описание Сума Инсталация / Настройка на електронен подпис 12.00 BGN

10.07.2014

С цел ускоряване на процедурите по назначаване на служебни защитници и особени представители по Закона за правна помощ "Информационно обслужване" АД клон Варна съвместно с екипа на "Бисофт" ЕООД реализира обмен на информация по електронен път между системата за управление на съдебните дела САС "Съдебно деловодство" и софтуерен продукт "Служебни защити". Интеграцията между двете системи пилотно стартира за Районен съд - Варна и Адвокатска колегия - Варна.

25.06.2015

Отдаване под наем на модерно оборудвани компютърни кабинети. За повече информация вижте тук .

Iso certificate icon person vue center icon Photoshop certificate Icon Cisco academy icon