Информационно обслужване АД - клон Варна

Акционерното дружество е основано през 1970 г. и е една от водещите ИТ компании в България. Предлага високотехнологични решения в областта на системната интеграция, изграждане и поддръжка на национални бази данни и електронни регистри, софтуерни продукти и електронен подпис, асемблиране и поддръжка на хардуерни системи. Предоставя консултантски услуги в областта на хардуера, софтуера и информационните технологии.

Визия

Интегратор на информационната среда на национални и стратегически системи.

Мисия

Мисията на "Информационно обслужване" АД е, да работи за изграждането на информационно общество в България в качеството си на интегратор на информационната среда, като осигури на държавната администрация, гражданите и бизнеса възможност да придобиват, използват, защитават, съхраняват и разпространяват по най-ефективен начин информацията, необходима за нормално осъществяване на административните, граждански и бизнес дейности.

Статут

Информационно обслужване АД е акционерно дружество, с мажоритарен собственик Министерство на финансите. Дружеството има Централно управление и изчислителен център в София както и силно развита клонова мрежа - 26 клона в областните центрове в страната.

Рангова позиция

"Информационно обслужване" АД се нарежда сред първите десет водещи фирми, според класацията на 100-те фирми в информационните технологии.

Основни дейности

 • Разработване, инсталиране, внедряване и поддръжка на съвременни информационни системи.
 • Разработване, инсталиране и поддръжка на локални, глобални мрежи и комуникации, системен и мрежов софтуер.
 • Изграждане и поддръжка на национални и регионални бази данни и електронни регистри.
 • Доставка на удостоверителни услуги, базирани на инфраструктура на публичния ключ.
 • Предоставяне на консултантски услуги в областта на софтуера, хардуера и информационните технологии.
 • Изграждане и поддръжка на LAN и WAN с висока степен на сигурност и защита.
 • Обучение и професионална квалификация.
 • Обучение, разработване, поддръжка и експертна помощ по внедряване на програмни решения.
 • Сервиз и асемблиране на компютърна техника.
 • Търговска дейност със софтуерни продукти, компютърна и комуникационна техника, периферни устройства и консумативи.
 • Комплексно обслужване на държавната администрация и корпоративни клиенти в областта на информационните технологии.
 • Предоставяне на информация и услуги на база клиент-сървър, на Интернет, SMS и WAP услуги, аутосорсинг (outsourcing) услуги.
 • Управление на проекти за информационни системи.
 • Web дизайн - разработване на концепция за представянето на дейности в Интернет и изготвяне на уеб-сайтове и портали със съвременен дизайн.
 • Разработване на приложения, изграждане на проекти чрез Интернет технологии.

Членство

 • Европейската асоциация за електронни съобщения /ЕЕМА/
 • Българска стопанска камара (БСК)
 • Българска Търговско Промишлена Палата (БТПП)
 • Асоциация за развитие на информационно общество
 • Български Институт по Стандартизация (БИС)
 • Българската асоциация на софтуерните компании /БАСКОМ/
 • Българската асоциация по информационни технологии /БАИТ/
 • Българска международна бизнес асоциация /БИБА/
 • Българска Уеб Асоциация
 • Асоциация на лицензираните центрове за професионално обучение /АЛЦПО/
 • Българска асоциация на мрежовите академии /БАМА/.

Клиенти

 • Министерство на финансите
 • Министерство на правосъдието
 • Министерство на образованието
 • Министерство на вътрешните работи
 • Министерство на отбраната
 • Министерство на здравеопазването
 • Централна избирателна комисия
 • Агенция Митници
 • Национална агенция за приходите
 • Агенция по вписванията
 • Агенция за държавна финансова инспекция /АДФИ/
 • Агенция за икономически анализи и прогнози /АИАП/
 • Главно управление на архивите
 • Агенция за държавните вземания /АДВ/
 • Държавна агенция ''Архиви" /ДАА/
 • Агенция за икономически анализи и прогнози /АИАП/
 • Агенция за застрахователен надзор /АЗН/
 • Агенция "Бюро по финансово разузнаване" /АБФР/
 • Държавна комисия по хазарта /ДКХ/
 • Държавна комисия по ценните книжа /ДКЦК/
 • Областни и общински администрации
 • Висш съдебен съвет
 • Окръжни, апелативни, административни и районни съдилища
 • Българска народна банка
 • Банка ДСК
 • Застрахователни компании
 • Брокерски къщи
 • Социално подпомагане
 • РДВР
 • Национална електрическа компания
 • Агенция за финансово разузнаване" /АФР/
 • Електроразпределителни дружества
 • ВиК
 • Български държавни железници
 • Фирми и граждани

Награди

 • Голямата награда „ИТ проект 2004” за БИМИС в националния конкурс на „Computerworld – Bulgaria”
 • Златен медал и диплом за Удостоверение за универсален електронен подпис „Stampit” на 59-тия Международен Технически панаир – гр. Пловдив
 • С проекти на Министерство на финансите и ВРБК към МФ колективът на “Информационно обслужване” АД е спечелил 11 отличия и получил редица номинации.
 • Наградени сайтове изработени от "Информационно обслужване" АД на:
 • Министерство на финансите
 • Главна Данъчна дирекция
 • Агенцията за финансово разузнаване
 • Агенция за застрахователен надзор
 • сайт „Избори 2005”
 • айт „Избори 2003”
 • Главно Управление на Архивите
 • Държавна Комисия по Хазарта
 • Агенция за държавни вземания
 • Български спортен портал

Кариери

В момента няма свободни места