За отдалечен достъп и дистанционна поддръжка по Интернет е необходимо да стартирате програмата

Team Viewer

За Гоогъл-хроме браузър натиснете "2" след изтеглянето на файла от горния линк.

За Интернет-ехплорър натиснете бутона "RUN" или "Изпълни" след изтегляне на файла

За Мозила браузър натисне "tv.exe" файла след записването му.

В помощ на клиента за електронен подпис.