84.34 F
New York
June 21, 2024
Свят

България на дъното в ЕС за размер на минималната заплата

При всяко административно увеличаване от Правителството на минималната работна заплата (МРЗ) бизнесът се обявява против. Най-често използваният аргумент срещу промяната на минималното възнаграждение е, че икономическите условия в страната са различни за отделните области и не може всички да се поставят под един знаменател. Според представителите на бизнеса това ще доведе до фалити на малки фирми и увеличаване на безработицата в слабо развитите райони на България.Политиката на ЕС е да стимулира нарастването на  минималните възнаграждения. С тази цел бе приета директива на ЕС, която определи минималната работна заплата да бъде на ниво от 50% от средната брутна заплата.В изпълнение на тази директива Министерския съвет определи с постановление минимална работна заплата от 1.01.2024 г. в размер на 933 лева. Това увеличение с близо 20% е важна стъпка към подобряване на възнагражденията в страната. В сравнение с 2023 г. ръстът е значителен, но имаме да наваксваме значително изоставане спрямо другите страни от Европейския съюз, а дори и спрямо нашите съседи, които не са членове на съюза.Минимална заплата в Европейския съюзДвадесет и две от 27-те държави-членки на ЕС имат национална минимална заплата. Дания, Италия, Австрия, Финландия и Швеция нямат такава.Минималните заплати за страните от ЕС варират значително, като брутните месечни минимални заплати в момента са в границите от 477 евро в България до 2571 евро на месец в Люксембург.Минималната заплата е повече от 2000 евро освен в Люксембург и в Ирландия, Холандия, Германия. За Франция МПЗ е 1767 евро и 1323 евро е тя за Испания.Брутната минимална заплата е под 1000 евро в почти две трети от ЕС. Под тази граница са в 14 от 22-те държави-членки, където има национална минимална заплата.България  е твърдо на последно място по този показател в ЕС, като разликата спрямо предпоследната страна Румъния е значителна 186 евро, а с Унгария е 220 евро. Почти два пъти е по-голяма МРЗ в Гърция – 910 евро. Нещо повече България има по-ниска минимална заплата от Турция, Сърбия и Черна гора, всички те са страни кандидатки за членство в ЕС.Брой хора получаващи минимална заплата в ЕСДелът на служителите, получаващи минимална заплата в ЕС, варира значително. Минималната заплата е от решаващо значение в някои страни, където има повече хора в долния край на скалата на доходите, отколкото в други страни.По-малко от 10% от работещите в Дания, Финландия и Швеция са на МРЗ. В България, Хърватия и Кипър 50- 60% от служителите получават МРЗ. Рекордьор по този показател е Гърция, където около 80% от служителите са на МРЗ.В заключение, достойният стандарт на живот е от решаващо значение в едно общество. Ключова роля за постигането на това е да се гарантира, че минималните заплати са адекватни на икономическото развитие за всяка страна. Постигането на по-висока производителност на труда на базата на нови технологии е ключът към увеличението не само на минималните, а на всички доходи.Източник: RNews.bg

Свързани теми:  Как да емигрирам в сащ

Related posts

Канада: Модният магнат Питър Нигард осъден за сексуално насилие

Milan Petrov

Как да емигрирам в сащ

Мила Иванова

Бъдещето е тук със Samsung Galaxy AI

Milan Petrov