71.31 F
New York
May 30, 2024
РазниФактиФинанси

Какво е револвираща кредитна карта

Какво е револвираща кредитна карта и какво трябва да знаем?

 Пазарът днес е много динамичен и предлага голямо разнообразие от стоки и услуги. Това важи и за кредитните продукти, от които потребителите могат да се възползват. Повечето хора са наясно с термина стандартен потребителски кредит (кандидатства се за определена сума и след одобрение, длъжникът изплаща на вноски задължението си според параметрите на договора), докато определения като кредитна линия и револвиращ кредит будят много въпроси и объркване.

Какво представлява кредитната линия?

При този вид кредити кредиторът определя лимит за сума, която постоянно е на разположение на получателя. Парите от кредитната линия в посочения лимит могат да се теглят и погасяват по всяко време, като длъжникът плаща лихва само върху ползваната сума от лимита. След погасяване на усвоената сума от кредитната линия по условията на договора, лицето може да заяви нова кредитна линия.

Този вид кредит е договорно споразумение между финансова институция (най-често банка) и кредитополучател, което посочва размера на сумата (лимита), който клиентът може да изтегли. Банката може да има изискване към кредитополучателя да извършва минимални погасителни вноски при ползването на кредитна линия.

Свързани теми:  Kак да премахнем торбичките под очите

Какво е револвираща кредитна линия?

Револвиращият кредит на практика притежава характеристиките на кредитната линия. Основната разлика обаче е, че кредитна линия е еднократна уговорка и когато тя веднъж е изплатена, сметката се закрива и не може да бъде повече използвана. При желание за откриване на нова кредитна линия се кандидатства отново.

При револвиращата или “отворена” кредитна линия има възможност за повторно отпускане на целия заем без изготвянето на нов договор.

Подобно на повечето кредити, револвиращият кредит и кредитната линия може да се предлагат с или без обезпечение. Това до голяма степен зависи от желания кредитен лимит и условията на банката кредитор.

Кредитната линия се ползва най-често от бизнеса (бизнес кредитна линия) – фирмите и юридическите лица, които се нуждаят регулярно от ликвидни средства. Тя може да се ползва и от физически лица за покриване на различни нужди.

Related posts

 Как да преодолеете финансовите предизвикателства при стартиране на собствен бизнес с помощта на кредит

Как да си платя здравните осигуровки

Мила Иванова

 Как да подобрите кредитния си резултат преди кандидатстване за ипотечен кредит

Габриела Иванова