50.47 F
New York
April 18, 2024
ФактиФинанси

Лимит за плащане с карта

Какви е лимита за плащане с кредитна карта или какъв е кредитният лимит на една карта?

Представете си, че лимитът на картата е $50 000 песо. Тази сума представлява кредитния лимит на картата. Тоест максималната сума, която можете да похарчите, е 50 000 песо. Колкото по-висок е кредитният лимит, толкова по-голяма е покупателната и инвестиционната способност на картата.

Как работи кредитният лимит?

Кредитният лимит работи циклично, т.е. след като максималният лимит бъде изчерпан или достигнат, трябва да се направят плащания или кредити към сметката, за да се освободят пари и да можете да ги използвате отново. Например, представете си сметка с кредитен лимит от 10 000 песо.

Използвайте част от ограничението. Клиентът титуляр на сметка може да прави покупки за всяка сума, по-малка от кредитния лимит. Останалата сума е безплатна за използване при друг повод. Ако използвате 5000 песо за покупки и плащания, остават ви 5000 песо, за да продължите да ги използвате.

Използвайте цялата сума на лимита. Ако, от друга страна, използвате 10 000 песо или целия лимит, няма останало нищо в акаунта, така че не можете да го използвате, докато балансът не бъде освободен. Тъй като сте похарчили цялата сума. Освобождаването на баланс означава извършване на плащане или кредит до размера на дълга.

Свързани теми:  Как да си платя здравните осигуровки

Платено или кредитно салдо. Всеки път, когато клиентът извърши плащане на задължението или кредита по сметката, сумата на плащането се освобождава, за да може да я използва отново. Ако платя 4000 песо, тези 4000 песо са ми на разположение, за да ги използвам отново. Ако, от друга страна, сте платили цялата или общата сума на дълга от 10 000 песо, можете да използвате отново цялата кредитна линия. Винаги трябва да имате предвид таксите за лихви и комисиони, които ще бъдат добавени към изразходвания баланс.

Ограничение за повторно използване. Неизползваната или изразходвана част от кредитна линия или лимит на карта или сметка може да се използва по всяко време. По същия начин платената сума може да бъде използвана повторно. Този цикъл на потребление и плащане може да се извършва непрекъснато във времето.

Related posts

Kак да взема кредит от европейска банка

Мила Иванова

Иновации и технологичен бум: Как България се превръща в център на IT развитието

Milan Petrov

Кога да теглим бърз кредит?