61.07 F
New York
May 30, 2024

Права за ползване

Milan Petrov

Всички права на интелектуална собственост върху материалите, публикувани на сайта is-vn.bg, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече административнонаказателна, гражданска и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

При автоматично агрегиране на съдържание от сайта, могат да се използват заглавие, автор, снимка и първите 100 (сто) знака на статията. Те могат да бъдат агрегирани или препубликувани на други сайтове без изрично разрешение при поставяне на връзка към is-vn.bg.

Всяка публикация във формат, различен от споменатият по-горе, изисква писмено разрешение от is-vn.bg. Ако имате въпроси, за които не намирате информация пишете ни чрез формата за контакт.