79.81 F
New York
July 25, 2024
Финанси

Разходи при рефинансиране на ипотечен кредит, такси и нотариални такси

Интересувате се какви са разходите при рефинансиране на ипотечен кредит/такси/нотариални такси?

Имайте предвид допълнителните разходи, свързани с процедурата по рефинансиране на ипотечен кредит.

 • Необходимо е повторно издаване на доклада за оценка на недвижимите имоти
 • За да намалите лихвата на рефинансиране, трябва да закупите полица за живот и здраве
 • Ще трябва да премахнете тежестта по стария заем и отново да регистрирате собствеността върху недвижим имот със залог в друга банка 

Изплащането на ипотечен заем е въпрос на 5-30 години, така че намаляването на лихвения процент носи спестявания за кредитополучателя. Но когато избират опция, мнозина забравят за допълнителните разходи (разходи) при рефинансиране на ипотека.

Основни разходи:

 • Такса за отпускане на заем. Такова плащане се изисква и размерът му зависи от банковата институция и условията. Размерът на комисионната е от нула до два процента от сумата на заема.
 • Оценка на недвижими имоти. Новият кредитор определя колко струва обезпечението. 
 • Превод на пари от новата сметка на кредитополучателя по сметката на предишната кредитна институция. 
 • Премахване на тежести от заложеното имущество.
 • Нотариална регистрация. Договорът за ипотека, в който се явява обезпеченият недвижим имот, е заверен от нотариален орган. Тази услуга се заплаща и разходите трябва да бъдат поети от заемополучателя. 
 • Застрахователни разходи. До погасяването на дълга имотът е на разположение на заемодателя. За да се избегнат рисковете, депозитът е застрахован срещу пожар, наводнение и други бедствия. Застрахователният лихвен процент е фиксиран и варира от 0,2 до 1,0 процента от сумата на заема. В някои банки, за да се намали лихвата за ипотечно рефинансиране, на клиента се предлага лична (животозастрахователна, здравна) застраховка. Но това е допълнителна услуга и заемодателят няма право да я налага.
Свързани теми:  Кредити за земеделие: Подкрепете вашия земеделски бизнес с финансиране

Кога рефинансирането е полезно?

Задачата на кредитополучателя е да получи заем при по -изгодни условия. Но как да определите, че ипотечното рефинансиране има смисъл. Тук си струва да се подчертаят следните критерии:

 • Лихвеният процент е с 2% или повече.
 • По -малко от 50% от срока е изтекъл от получаването на заема (за анюитетни плащания). Това се дължи на факта, че клиентът първо плаща лихва, а след това основната част от дълга. Ако рефинансирате ипотеката си през втората половина на договора, ще трябва да платите отново лихва.

Related posts

 Как да преодолеете финансовите предизвикателства при стартиране на собствен бизнес с помощта на кредит

Българската фондова борса се понижава с 2% след глобалните пазарни спадове

Габриела Иванова

Как да си платя здравните осигуровки

Мила Иванова